Abloyn vierailu ja näkemyksiä muutosjohtamiseen

Abloyn vierailu ja näkemyksiä muutosjohtamiseen

Joensuun Nuorkauppakamarilla oli ilo päästä vieraaksi Abloyn tehtaalle Joensuuhun. Vierailun meille mahdollistivat Abloyn HR-koordinaattori Henna Mähönen sekä henkilöstöjohtaja Petri Lempiäinen. Yritysvierailun keskeinen ajatus, oli kuulla Lempiäisen ajatuksia muutosjohtamisesta. Totta kai, oli kiva päästä tutustumaan myös itse tehtaaseen.

Henkilöstöjohtaja Lempiäinen nosti muutosjohtamisen keskiöön kaksi asiaa: ennakoitavuuden ja johdonmukaisuuden. Puheissa nousi esiin myös keskusteleva työote, arvot sekä muita teemoja, mutta aina keskiöstä löytyi nuo kaksi tekijää.

Hyvässä johtajuudessa ennakoitavuuden tärkeys nousee esiin varsinkin silloin, kun organisaatiossa tehdään muutoksia tai uudelleen brändäystä. Työyhteisön, tiimin sekä alaisten tulee pystyä ennakoimaan johtajansa linjauksia ja päätöksiä. Tämä ei tarkoita sitä, että aina tehtäisiin sama ratkaisu tai annettaisiin sama vastaus. Johtajan tulee toimissaan pohjata päätöksensä yrityksen arvoihin ja toimintamalleihin, jolloin myös syntyvät päätökset ovat ennakoitavia ja siten myös johdonmukaisia.

Johdonmukaisuus on henkilöstöjohtaja Lempiäisen mukaan hyvän johtajan tärkein ominaisuus. Linjassa pysytään, mutta ei siksi että “näin on aina tehty ja tehdään jatkossakin”, vaan silloin henkilöstö tietää mitä heiltä odotetaan, miksi ja millä aikataululla. Johtajan roolissa muutokselle täytyy olla Lempiäisen mukaan avoin ja rohkea, koska vain silloin asiat kehittyvät ja syntyy oppimista.

Kaiken kaikkiaan Abloyn vierailusta ja Lempiäisen kanssa käydystä keskustelusta jäi tunne, että ne arvot ja ajatukset joita me nuorkauppakamari toiminnassa ajamme, ovat tärkeitä ja siirrettävissä suoraan työelämään. Rohkeus, muutoksen sietäminen, arvopohjainen työskentely, toisen kohtaaminen ja myös kokeilukulttuuri synnyttävät sellaista hyvää johtamista, jota me ympärillemme tarvitsemme.

Lämmin kiitos Abloylle vierailusta!

Tiina Mikkonen
Joensuun Nuorkauppakamari
PRES 2019
tiina.mikkonen@jci.fi