Kamari-info

Joensuun Nuorkauppakamari on osa suurta maailmanlaajuista verkostoa

Joensuun Nuorkauppakamari ry on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenjärjestö. SNKK:lla on noin 90 jäsenjärjestöä Suomessa. Suomen Nuorkauppakamarit ry puolestaan on osa kansainvälistä Junior Chamber International (JCI) –järjestöä. Nuorkauppakamaritoimintaa eli JCI-toimintaa on yli 100 maassa, yli 6000 kamarissa.

Kotimaisen verkoston kautta tavoittaa noin 5000 nuorkauppakamarilaista eli JC:tä. JCI International puolestaan avaa ovet 200 000 ihmisen verkostoon. Suomen nuorkauppakamari ry paikallisjärjestöineen on erittäin tunnettu ja arvostettu kansallinen organisaatio. Vaikka olemme pieni maa, on meillä JCI-piireissä sanavaltaa ja asukaslukuun nähden paljon jäseniä.

Lisätietoja:

www.jci.fi

www.jci.cc

Nuorkauppakamari toiminnassa tärkeää on muistaa palkita ansioituneita jäseniä vuosittain. Joensuun kamarillakin on omia palkintoja joita jaetaan vuosittain Kuusijuhlassa.

Palkintoja ovat:

Vuoden aktiivisin uusi JC

Palkinto on jaettu jo useiden vuosien ajan ja se on yksi perinteisistä palkinnoista Joensuun kamarissa. Palkinnon saaja on koejäsen, tai suhteellisen tuore jäsen, joka on vuoden aikana osallistunut aktiivisesti Joensuun Nuorkauppakamarin toimintaan. Aktiiviseksi toiminnaksi katsotaan mukana oloa, konkreettista tekemistä ja toiminnan ylläpitoa. Palkinnon saaja on henkilö, joka haluaa omalla toiminnallaan viedä kamaria eteenpäin ja kehittää itseään.

Projektikohtaiset palkinnot

Jokaisen vuoden aikana tehdyn projektin tekijät palkitaan kunniakirjoilla sekä istuvan hallituksen harkinnanvaraisin palkinnoin. Projektien tekijöitä halutaan muistaa siitä suuresta työstä, jota he tekevät pitkin vuotta ja tuovat siten lisäarvoa kamaritoiminnalle sekä jäsenistölle. He kehittävät ja ylläpitävät nuorkauppakamari toimintaa omalla aktiivisella tekemisellä ja ansaitsevat siten tulla muistetuiksi vuoden päätteeksi.

Vuoden kamarilainen

Vuoden jäsen palkinnon saaja on henkilö, joka on pitkäjänteisesti osallistunut Joensuun Nuorkauppakamarin toimintaan. Henkilö on toiminut esimerkillisesti suorittaessaan erilaisia tehtäviä toiminnassa, innostanut ja kannustanut muita jäseniä osallistumaan ja vienyt siten toimintaa eteenpäin. Henkilö on omistautunut nuorkauppakamari toiminnalle ja tekee sitä suurella sydämellä pyyteettömästi.

Joensuun Nuorkauppakakamarin toiminta on ollut korkeatasoista ja monipuolista. Tästä osoituksena kamarimme ja jäsenemme ovat saaneet lukuisan määrän palkintoja nuorkauppakamarissa alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kansalliset palkinnot

Paras yhteistyöprojekti Joensuu & Kitee 2016: Koliday

Vuoden Nuori Menestyjä (TOYP) 2010, Janne Pakarinen,

Vuoden positiivisin nuorkauppakamarilainen 2008, Mari Pitkänen

Paras yhteisöprojekti 2007, Oppia ja Työtä 2007 -messut (projektipäällikkö Marko Mononen)

Paras tiedotustoiminta 2007 (tiedottaja Mari Pitkänen)

Senaatin palkinto, Oppia ja Työtä 2007 -messut

Paras työvaliokunnan jäsen 2007, Jarmo Kauppinen

Alueelliset palkinnot

Vuoden nuorkauppakamarilainen 2023, Titta Turunen

Paras koejäsen 2022, Titta Turunen

Vuoden nuorkauppakamarilainen 2021, Silja Suomalainen

Paras Projekti 2021, Töissä idässä -vlogi

Paras koejäsen 2021, Elina Holopainen

Debattikilpailun voittaja 2021, Joensuun nuorkauppakamari (Elina Holopainen, Silja Suomalainen ja Laura Kotipohja)

Paras aluevirkailija 2020, Tiina Mikkonen

Paras puheenjohtaja 2018, Jani Kuokkanen

Vuoden Nuorkauppakamarilainen 2018, Tiina Mikkonen

Paras aluepalkintopäällikkö 2016, Janne Krohns

Paras tiedotustoiminta 2009, tiedottaja Sami Timonen

Vuoden projekti, Oppia ja Työtä 2007 -messut

Paras tiedotustoiminta 2007, tiedottaja Mari Pitkänen

Seiskan Tähti 2008, Matti Airaksinen

Karhun kaataja 2006, Matti Airaksinen

Vuoden koejäsen 2006, Mari Pitkänen

Kansainväliset palkinnot

Best Website European Award 2007, palkinto myönnettiin Suomen Nuorkauppakamarit ry:lle. Kansallisena tietohallintopäällikkönä toimi Matti Airaksinen ja palkitun tietojärjestelmän toteutti Sitefactory Oy, jonka toimitusjohtaja Janne Pakarinen on Joensuun Nuorkauppakamarin puheenjohtaja vuodelta 2006.

Joensuun Nuorkauppakamarin jäsenet ovat aktiivisia nuorkauppakamarivaikuttajia myös oman kamarinsa ulkopuolella. Seuraavat henkilöt ovat ottaneet vastuuta viime vuosina:

Vuosi 2024

Ilkka Koski, kansallinen digitaalisuuspäällikkö

Antti Matikainen, aluekoordinaattori

Anne-Paula Mähönen, aluemyyntipäällikkö

Vuosi 2023

Ilkka Koski, aluetietohallintopäällikkö

Vuosi 2022

Janne Pölönen, kansallinen talousjohtaja

Vuosi 2021

Jani Kuokkanen, aluejohtaja

Vuosi 2019
Jani Kuokkanen, aluekoordinaattori
Sini Törönen, brand manager, Suomen Nuorkauppakamarit

Vuosi 2018
Tiina Mikkonen, Vaikuttaja-akatemia projektipäällikkö, Suomen Nuorkauppakamarit

Vuosi 2017
Mikko Karttunen, kansallinen talousjohtaja
Arttu Taponen, aluetapahtumapäällikkö
Tiina Mikkonen, Finland Youth Forum – viestinnän ja markkinoinnin vastaava, Suomen Nuorkauppakamarit

Vuosi 2016
Janne Krohns, aluemarkkinointipäällikkö

Vuosi 2012
Sami Timonen, aluejohtaja

Vuosi 2011
Teemu Purmonen, tuottava idea -kansallinen projektipäällikkö

Vuosi 2010
Mari Pitkänen, kehitysjohtaja

Janne Pakarinen, Kansallinen projektipäällikkö

Vuosi 2009
Janne Pakarinen, aluekoordinaattori

Vuosi 2008
Janne Pakarinen, aluesihteeri
Matti Airaksinen, aluemarkkinoija
Mari Pitkänen, aluepalkintopäällikkö
Teemu Purmonen, alueprojektipäällikkö, Nuori Maaseutuyrittäjä
Antti Immonen, kansainvälisten asioiden alueprojektipäällikkö
Janne Pakarinen, aluetietohallintopäällikkö

Vuosi 2007
Jarmo Kauppinen, kansallinen kehitysjohtaja
Marko Mononen, aluejohtaja
Matti Airaksinen, kansallinen tietohallintopäällikkö
Janne Pakarinen, aluetietohallintopäällikkö

Joensuun nuorkauppakamarin hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Hallitus kehittää yhdistyksen toimintaa sekä päättää yhdistyksen toimintalinjoista. Joensuun nuorkauppakamarin hallituksessa on 9 jäsentä, kullakin oma vastuualueensa tai lohkonsa, jotka on selitetty alla.

Hallitus kokoontuu kuukausittain, ja ohjaa toimintaa Suomen nuorkauppakamarin suuntaviivojen mukaisesti. Hallitus valitaan vuosittain lokakuussa pidettävässä vaalikokouksessa. Nuorkauppakamarin perusperiaatteisiin kuuluu, että yhtä virkaa hoidetaan vain vuoden. Tämä pätee niin paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Hallituksen kokousten ajankohdat on tapahtumakalenterissa, asialistat ja pöytäkirjat löydät intranetista. Jos sinulla on asioita tai aloitteita, jotka haluaisit hallituksen käsittelevän, ota yhteyttä puheenjohtajaan.

Puheenjohtaja (lyhenne: PRES, tulee sanasta President)

Puheenjohtaja (PRES) toimii yhdistyksen virallisena edustajana aluekonferensseissa ja kansallisissa kokouksissa. Puheenjohtaja johtaa kamaritoimintaa sekä vastaa yhteistyösopimusneuvotteluista ja –sopimuksista apunaan valmistautuva puheenjohtaja (DP).

Varapuheenjohtaja / yhteiskuntalohko (lyhenne: DP/COM, tulee sanoista Deputy President / Community)

Varapuheenjohtaja (DP) tukee puheenjohtajaa yhteistyökumppanineuvotteluissa ja edellisen vuoden puheenjohtajaa (IPP) jäsenhankinnassa. Lisäksi DP valmistautuu tulevaan puheenjohtajavuoteensaja DP:stä käytetään myös termiä valmistautuva puheenjohtaja. Nuorkauppakamarissa DP-käytännöllä turvataan jatkuvuus, sillä virkaan valittava henkilö sitoutuu vähintään kahdeksi vuodeksi (DP-PRES) kamarin johtotehtäviin.

Kamarissamme on varapuheenjohtajan vastuulla myös Yhteiskuntalohko (COM), joka sisältää kamarin yhteiskuntaan suuntautuvan toiminnan ja siihen liittyvät projektit. DP/COM koordinoi kamarin projektien toteutumista ja raportoi niistä säännöllisesti hallitukselle. Lisäksi hän selvittää muiden lohkovetäjien kanssa uusien projektien toteutusmahdollisuuksia.

Edellisen vuoden puheenjohtaja (lyhenne: IPP, tulee sanoista Immediate Past President)

Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP) toimii puheenjohtajan (PRES) sekä koko hallituksen tukena. Myös IPP:llä on vahva rooli yhteistyökumppanisopimusten tekemisessä. Lisäksi hän vastaa suhteista senaattoreihin ja jäsenhankinnasta yhdessä DP:n kanssa.

Yksilö- ja kansainvälisyyslohko (lyhenne: IND/INT, tulee sanoista Individual ja International)

Kamarissamme on yhdistetty yksilö- ja kansainvälisyyslohko. IND/INT vastaa kamarin koulutustapahtumista ja kansainvälisyydestä. Yksilölohkon (IND) vastuulle kuuluu Suomen Nuorkauppakamarit ry:n koulutustoiminnasta vastaavan Learning Instituten tarjoamien mahdollisuuksien markkinoinnista. Kansainvälisyyslohkoon kuuluu kansainvälisen toiminnan koordinointi ja kehittäminen, esimerkiksi kv-kokousmatkojen markkinointi ja koordinointi.

Yhdistyslohko (lyhenne: LOM, tulee sanoista Local Organisation Member)

Yhdistyslohko vastaa kamarin perustoiminnasta, eli kuukausitapahtumista. Kuukausitapahtumat voivat olla yritysvierailuja, koko perheen tapahtumia (esim. retkiä, kilpailuja), aikuisten iltarientoja sekä arvokkaita juhlia. Juhlia järjestettäessä apuna on myös kamarimme seremoniamestari (MC).

Tiedottaja (lyhenne: LIO, tulee sanoista Local Information Officer)

Tiedottajan vastuulla on kamarin sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tiedottaja vastaa kamarin jäsenviestinnästä (verkkopalvelu, Nasakka -blogi, sähköpostitiedotteet ja tekstiviestitiedottaminen). Tiedottajan vastuulla on myös lehdistötiedotteiden ja muun ulkoisen viestinnän hoitaminen.

Rahastonhoitaja (lyhenne: TREAS, tulee sanasta Treasurer)

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen talousasioista ja kirjanpidosta. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. budjetin laatiminen yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa, budjetin toteutumisen seuranta, jäsenmaksujen kerääminen sekä laskutuksen hoito. Rahastonhoitaja toimii myös projekteissa rahaliikenteen valvojana ja/tai hoitajana.

Sihteeri (lyhenne: SECY, tulee sanasta Secretary)

Sihteeri vastaa kamarin asiakirjahallinnosta ja jäsentietojen päivittämisestä. Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat ja vastaa yhdessä puheenjohtajan kanssa siitä, että kamarin ”paperiasiat” ovat kunnossa. Sihteeri on myös linkki jäsenistöön päin jäsentietojärjestelmä OnlineMatrikkelin käyttöön liittyvissä asioissa.

Seremoniamestari (lyhenne: MC, tulee sanoista Master of Ceremony)

Omassa kamarissamme MC:n vastuulla on kokous- ja kerhotilamme Hilupilttuun eli Hilun isännöinti. MC osallistuu myös tapahtumien ja juhlien järjestämiseen.

PAIKALLISET VIRAT JA TERMIT

LOM  Local Organisation Member  Paikallisjärjestö
PRES  President  Puheenjohtaja
IPP  Immediate Past President  Edellinen puheenjohtaja
COM  Community  Yhteiskuntalohko/projektit
IND  Individual  Yksilölohko, koulutus
LOM  Local Organisation Member  Yhdistyslohko, tapahtumat
INT  International  Kansainvälisten asioiden lohko
IPRO  International Public Relation Officer  Kansainvälinen suhdetoimintavirkailija
SECY  Secretary  Sihteeri
TREAS  Treasurer  Rahastonhoitaja
LIO  Local Information Officer  Tiedottaja
BUS  Business Liikesuhdetoiminta
LMM  Local Marketing Manager  Paikallinen markkinoija
MC  Master of Ceremonies Klubimestari

ALUEELLISET VIRAT JA TERMIT

VP  Vice President  Aluejohtaja
RIO  Regional Information Officer  Alueviestintäpäällikkö
RC  Regional Coordinator  Aluekoordinaattori
RS  Regional Secretary  Aluesihteeri
RMM  Regional Marketing Manager  Aluemyyntipäällikkö
R-BUS   Regional Business Manager  Aluemarkkinointipäällikkö
R-LOM  Regional Organisation Manager  Aluetapahtumapäällikkö

KANSALLISET VIRAT JA TERMIT

NOM  National Organisation Member  Kansallinen keskusjärjestö
NP      National President  Kansallinen puheenjohtaja
NPP  National Past President  Edellinen kansallinen puheenjohtaja
DP  Deputy President  Varapuheenjohtaja
EVP  Executive Vice President  Kehitysjohtaja
CD  Communications Director  Viestintäjohtaja
TD  Training Director  Koulutusjohtaja
NT  National Treasurer  Talousjohtaja
VP  Vice President  Aluejohtaja
CEA  Chief Executive Assistant  Johdon assistentti
GLC  General Legal Councel  Lainopillinen neuvonantaja
NPL  National Project Leader  Kansallinen projektipäällikkö
ND  National Director  Kansallinen päällikkö
NIO  National Information Officer  Tiedottaja
NMM  National Marketing Manager  Markkinointipäällikkö
ND IT  National Information TechnologyTietohallintopäällikkö
MD  Managing DirectorToimitusjohtaja

KANSAINVÄLISET VIRAT JA TERMIT

WP   JCI President  Maailmanpresidentti
JCI  Junior Chamber International  Nuorkauppakamarien kattojärjestö
EC  European Conference  Eurooppakokous
WC  World Congress  Maailmankokous
COC  Conference Organizing Committee  Kokousjärjestäjä

MUUTA

SNKK  Suomen Nuorkauppakamarit ry
JNKK Joensuun Nuorkauppakamari ry
JC  jäsenyhdistyksen henkilöjäsen
pj-kokous  Puheenjohtajakokous
TVK  Työvaliokunta
KL  Keskusliitto

Joensuun Nuorkauppakamarin jäsenlehti Nasakka

Joensuun Nuorkauppakamari julkaisi jäsenlehti Nasakkaa 2018 asti. Lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. 2019 Nasakka muuttui blogiksi.