Hallitus

Joensuun nuorkauppakamarin hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Hallitus kehittää yhdistyksen toimintaa sekä päättää yhdistyksen toimintalinjoista. Joensuun Nuorkauppakamarin hallituksessa on 9 jäsentä, kullakin oma vastuualueensa tai lohkonsa.

Hallitus kokoontuu kuukausittain, ja ohjaa toimintaa Suomen nuorkauppakamarin suuntaviivojen mukaisesti. Hallitus valitaan vuosittain loppuvuodesta pidettävässä vaalikokouksessa. Nuorkauppakamarin perusperiaatteisiin kuuluu, että yhtä virkaa hoidetaan vain vuoden verran. Tämä pätee niin paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Joensuun Nuorkauppakamarin hallitus 2021

Janne Pölönen - PRES

Puheenjohtaja (PRES) toimii yhdistyksen virallisena edustajana aluekonferensseissa ja kansallisissa kokouksissa. Puheenjohtaja johtaa kamaritoimintaa sekä vastaa yhteistyösopimusneuvotteluista ja –sopimuksista apunaan valmistautuva puheenjohtaja (DP).


050 377 6727

Sähköposti

Ilkka Koski - IPP

Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP) toimii puheenjohtajan (PRES) sekä koko hallituksen tukena. Myös IPP:llä on vahva rooli yhteistyökumppanisopimusten tekemisessä. Lisäksi hän vastaa suhteista senaattoreihin ja jäsenhankinnasta yhdessä DP:n kanssa.

040 419 2190

Sähköposti

Henri Pulkkinen - TREAS

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen talousasioista ja kirjanpidosta. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. budjetin laatiminen yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa, budjetin toteutumisen seuranta, jäsenmaksujen kerääminen sekä laskutuksen hoito. Rahastonhoitaja toimii myös projekteissa rahaliikenteen valvojana ja/tai hoitajana.

Sähköposti

Tiiu Porento - LOM

Yhdistyslohko vastaa kamarin perustoiminnasta, eli kuukausitapahtumista. Kuukausitapahtumat voivat olla yritysvierailuja, koko perheen tapahtumia (esim. retkiä, kilpailuja), aikuisten iltarientoja sekä arvokkaita juhlia. Juhlia järjestettäessä apuna on myös kamarimme seremoniamestari Antti Lajunen (MC).

Sähköposti

Silja Suomalainen - LIO

Tiedottajan vastuulla on kamarin sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tiedottaja vastaa kamarin jäsenviestinnästä (verkkopalvelu, Nasakka -blogi, sähköpostitiedotteet ja tekstiviestitiedottaminen). Tiedottajan vastuulla on myös lehdistötiedotteiden ja muun ulkoisen viestinnän hoitaminen.

Sähköposti

Antti Matikainen - SECY

Sihteeri (SECY)  toimii yhdistyksen sihteerinä hallituksen kokouksissa. Lisäksi
hän huolehtii yhdistyksen jäsenten matrikkelitietojen ja jäsenistön yhteystietojen
ajantasalla pitämisestä, ilmoituksista yhdistysrekisteriin sekä jäsenmäärän ilmoittamisesta
Keskusliittoon seuraavaa vuotta varten. Hän toimii kiinteässä yhteistyössä puheenjohtajan
kanssa kokousten valmisteluissa ja jälkitöissä.

Sähköposti

Eveliina Räsänen - DP

Varapuheenjohtaja (DP) tukee puheenjohtajaa yhteistyökumppanineuvotteluissa ja edellisen vuoden puheenjohtajaa (IPP) jäsenhankinnassa. Lisäksi DP valmistautuu tulevaan puheenjohtajavuoteensaja DP:stä käytetään myös termiä valmistautuva puheenjohtaja. Nuorkauppakamarissa DP-käytännöllä turvataan jatkuvuus, sillä virkaan valittava henkilö sitoutuu vähintään kahdeksi vuodeksi (DP-PRES) kamarin johtotehtäviin.

Kamarissamme on varapuheenjohtajan vastuulla myös Yhteiskuntalohko (COM), joka sisältää kamarin yhteiskuntaan suuntautuvan toiminnan ja siihen liittyvät projektit. DP/COM koordinoi kamarin projektien toteutumista ja raportoi niistä säännöllisesti hallitukselle. Lisäksi hän selvittää muiden lohkovetäjien kanssa uusien projektien toteutusmahdollisuuksia.

050 408 2554


Sähköposti

Tuomas Vepsä - IND/INT

Kansainväliset asiat (INT)
Kansainvälisyyslohkoon kuuluu kansainvälisen toiminnan koordinointi ja kehittäminen, esimerkiksi kv-kokousmatkojen markkinointi ja koordinointi.

Yksilölohko, koulutukset (IND)
Yksilölohko vastaa kamarin koulutustapahtumista ja Suomen  Nuorkauppakamarit ry:n koulutustoiminnan tarjoamien mahdolisuuksien markkinoinnista.

Sähköposti

Antti Lajunen - MC

MC on Joensuun Nuorkauppakamarin seremoniamestari, joka pitää huolen siitä, että osallistujat viihtyvät kamarin tapahtumissa. MC tekee vahvaa yhteistyötä LOM sekä IND -lohkon vetäjien kanssa.

Sähköposti