Hallitusvirat ja lyhenteet

Puheenjohtaja (lyhenne: PRES, tulee sanasta President)

Puheenjohtaja (PRES) toimii yhdistyksen virallisena edustajana aluekonferensseissa ja kansallisissa kokouksissa. Puheenjohtaja johtaa kamaritoimintaa sekä vastaa yhteistyösopimusneuvotteluista ja –sopimuksista apunaan valmistautuva puheenjohtaja (DP).

Varapuheenjohtaja / yhteiskuntalohko (lyhenne: DP/COM, tulee sanoista Deputy President / Community)

Varapuheenjohtaja (DP) tukee puheenjohtajaa yhteistyökumppanineuvotteluissa ja edellisen vuoden puheenjohtajaa (IPP) jäsenhankinnassa. Lisäksi DP valmistautuu tulevaan puheenjohtajavuoteensaja DP:stä käytetään myös termiä valmistautuva puheenjohtaja. Nuorkauppakamarissa DP-käytännöllä turvataan jatkuvuus, sillä virkaan valittava henkilö sitoutuu vähintään kahdeksi vuodeksi (DP-PRES) kamarin johtotehtäviin.

Kamarissamme on varapuheenjohtajan vastuulla myösYhteiskuntalohko (COM), joka sisältää kamarin yhteiskuntaan suuntautuvan toiminnan ja siihen liittyvät projektit. DP/COM koordinoi kamarin projektien toteutumista ja raportoi niistä säännöllisesti hallitukselle. Lisäksi hän selvittää muiden lohkovetäjien kanssa uusien projektien toteutusmahdollisuuksia.

Edellisen vuoden puheenjohtaja (lyhenne: IPP, tulee sanoista Immediate Past President)

Edellisen vuoden puheenjohtaja (IPP) toimii puheenjohtajan (PRES) sekä koko hallituksen tukena. Myös IPP:llä on vahva rooli yhteistyökumppanisopimusten tekemisessä. Lisäksi hän vastaa suhteista senaattoreihin ja jäsenhankinnasta yhdessä DP:n kanssa.

Yksilö- ja kansainvälisyyslohko (lyhenne: IND/INT, tulee sanoista Individual ja International)

Kamarissamme on yhdistetty yksilö- ja kansainvälisyyslohko. IND/INT vastaa kamarin koulutustapahtumista ja kansainvälisyydestä. Yksilölohkon (IND) vastuulle kuuluu Suomen Nuorkauppakamarit ry:n koulutustoiminnasta vastaavan Learning Instituten tarjoamien mahdollisuuksien markkinoinnista. Kansainvälisyyslohkoon kuuluu kansainvälisen toiminnan koordinointi ja kehittäminen, esimerkiksi kv-kokousmatkojen markkinointi ja koordinointi.

Yhdistyslohko (lyhenne: LOM, tulee sanoista Local Organisation Member)

Yhdistyslohko vastaa kamarin perustoiminnasta, eli kuukausitapahtumista. Kuukausitapahtumat voivat olla yritysvierailuja, koko perheen tapahtumia (esim. retkiä, kilpailuja), aikuisten iltarientoja sekä arvokkaita juhlia. Juhlia järjestettäessä apuna on myös kamarimme seremoniamestari (MC).

Tiedottaja (lyhenne: LIO, tulee sanoista Local Information Officer)

Tiedottajan vastuulla on kamarin sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tiedottaja vastaa kamarin jäsenviestinnästä (verkkopalvelu, Nasakka -blogi, sähköpostitiedotteet ja tekstiviestitiedottaminen). Tiedottajan vastuulla on myös lehdistötiedotteiden ja muun ulkoisen viestinnän hoitaminen.

Rahastonhoitaja (lyhenne: TREAS, tulee sanasta Treasurer)

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen talousasioista ja kirjanpidosta. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. budjetin laatiminen yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa, budjetin toteutumisen seuranta, jäsenmaksujen kerääminen sekä laskutuksen hoito. Rahastonhoitaja toimii myös projekteissa rahaliikenteen valvojana ja/tai hoitajana.

Sihteeri (lyhenne: SECY, tulee sanasta Secretary)

Sihteeri vastaa kamarin asiakirjahallinnosta ja jäsentietojen päivittämisestä. Sihteeri laatii kokousten pöytäkirjat ja vastaa yhdessä puheenjohtajan kanssa siitä, että kamarin ”paperiasiat” ovat kunnossa. Sihteeri on myös linkki jäsenistöön päin jäsentietojärjestelmä OnlineMatrikkelin käyttöön liittyvissä asioissa.

Seremoniamestari (lyhenne: MC, tulee sanoista Master of Ceremony)

Omassa kamarissamme MC:n vastuulla on kokous- ja kerhotilamme Hilupilttuun eli Hilun isännöinti. MC osallistuu myös tapahtumien ja juhlien järjestämiseen.