Hallitusvirat Joensuun Nuorkauppakamarissa

Joensuun nuorkauppakamarin hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Hallitus kehittää yhdistyksen toimintaa sekä päättää yhdistyksen toimintalinjoista. Joensuun nuorkauppakamarin hallituksessa on 9 jäsentä, kullakin oma vastuualueensa tai lohkonsa, jotka on selitetty alla.

Hallitus kokoontuu kuukausittain, ja ohjaa toimintaa Suomen nuorkauppakamarin suuntaviivojen mukaisesti. Hallitus valitaan vuosittain lokakuussa pidettävässä vaalikokouksessa. Nuorkauppakamarin perusperiaatteisiin kuuluu, että yhtä virkaa hoidetaan vain vuoden. Tämä pätee niin paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Hallituksen kokousten ajankohdat on tapahtumakalenterissa, asialistat ja pöytäkirjat löydät intranetista. Jos sinulla on asioita tai aloitteita, jotka haluaisit hallituksen käsittelevän, ota yhteyttä puheenjohtajaan.